Nyheter

Nytt färgstarkt läromedel för sfi


Se meningen är ett nytt pedagogiskt läromedel för sfi och sva där meningsbyggnad tränas med färger. Det har tagits fram i samarbete med Hyllie Park Folkhögskola.


Läs mer om Se meningen -->

Se meningen ges ut i samarbete med

Hyllie Park Folkhögskola.

Meningsfullt Förlag

info@meningsfullt.com

Copyright @ All Rights Reserved