Om förlaget

Om Meningsfullt förlag

Meningsfullt förlag är ett nystartat förlag med en stor vision: att hjälpa och stödja sfi-elever, speciellt dem som aldrig fått chansen att gå i skolan i sitt hemland. De ska kunna klara även de sista sfi-kurserna - kurs C och D - och därmed få en stärkt självkänsla, kunna hitta ett meningsfullt jobb och få ett bra liv i Sverige.


Förlagets första utgivna läromedel är Se meningen (2017).


Meningsfullt förlags pågående och framtida projekt är lättlästa böcker samt sånger som kan användas inom sfi-undervisning. Till sångerna kommer det att finnas noter, ackordanalys och eventuellt en inspelning att lyssna på.


Förlaget har sin bas i Malmö och samarbetar med Hyllie Park Folkhögskola.


Om Christina Hängsel

Christina Hängsel driver Meningsfullt Förlag och har gjort arbetsmaterialet Se meningen.


Hon har en bakgrund som musiklärare, både som flöjtlärare inom kommunala musikskolor och som klasslärare i musik. Hennes grundutbildning är 1-7-lärare i sv/so och engelska, vilket innebär att hon har jobbat med läsinlärning och lästräning med yngre barn i många år. Efter nästan 15 år som grundskolelärare valde hon att vidareutbilda sig till sfi-lärare. Sedan 2012 arbetar hon på på Hyllie Park Folkhögskola i Malmö, och undervisar i kurs C på studieväg 1.


Hennes sociala entreprenörskap tog fart på allvar när karriären som sfi-lärare inleddes. Det starka behovet av konkret och lättförståeligt arbetsmaterial för att träna meningsbyggnad var något som hon tidigt uppfattade fanns. När inget sådant läromedel fanns att tillgå, valde hon att själv utveckla Se meningen. Hon driver även en välbesökt Youtube-kanal med berättelser på lätt svenska och har grundat podden SFI - lyssna på svenska.


"Jag är ständigt på jakt efter olika möjligheter att förenkla inlärning och att presentera det svåra på nya sätt. Jag vill hitta vägar att nå fram till varje enskild individ och möta alla frågor på ett medmänskligt och relevant sätt, utan att min medmänniska känner sig mindre kunnig och mindre värd", säger hon.


Om Hyllie Park Folkhögskola

Hyllie Park Folkhögskola är en idéburen, kristen folkhögskola, med bas i Malmö. Hyllie Park Folkhögskola har under mer än tio år arbetat med modermålsbaserad sfi, och har således många heltidsanställda modersmålslärare, för att stödja svenskundervisningen på modersmålet. Många elever får också lära sig läsa och skriva på sitt modersmål parallellt med svenskan. Sfi-undervisningen bedrivs huvudsakligen i Malmö på Stensjögatan 3, med 400-500 kursdeltagare, de flesta i studieväg 1 och 2. Skolan har också sfi-filialer i Skillinge, Göteborg och Kristianstad.


Två välkända namn inom sfi-världen som finns på Hyllie Park Folkhögskola är Elisabet Mörnerud, rektor, och Sigun Boström, sfi-lärare. De båda har gjort stora insatser för utvecklingen av modersmålsbaserad sfi-undervisning.


Hyllie Park Folkhögskola

Meningsfullt Förlag

info@meningsfullt.com

Copyright @ All Rights Reserved