Bläddra i elevboken

Bläddra i elevböckerna

Elevboken reviderades och kom i ny upplaga sommaren 2019. Den är nu uppdelad i fyra delar, som var och en är speciellt utformad för de olika sfi-kurserna. Den nya reviderade versionen finns till försäljning fhär på hemsidan och på Läraomedia.


Böckerna öppnas uppåt, ej åt sidan som visningen i bläddringsverktyget gör.

Elevbok 1

Passar för sfi kurs B. Innehåller grundläggande meningsbyggnad med subjekt först i meningen.

Elevbok 2

Passar för sfi kurs B. Innehåller grundläggande meningsbyggnad för övriga huvudsatser; frågor, uppmaningar och en första presentation av meningar med plats- och tidsadverbial först. Här finns även träning med olika personliga pronomen

Elevbok 3

Passar för sfi kurs C. Innehåller repetition av de grundläggande meningarna, samt träning med olika bindeord och bisatser.

Elevbok 4

Passar för sfi kurs D. Innehåller många olika sorters bisatser, partikelverb, kortsvar och olika ord på plats 1 i meningar.

Meningsfullt Förlag

info@meningsfullt.com

Copyright @ All Rights Reserved