Läromedlets olika delar

Om läromedlets olika delar


I startpaketet finns allt en lärare behöver för att komma igång i klassrummet, med 15 % rabatt på priset. Här ingår satsdelskort, satsdelsormar, affischer, lärarhandledning och elevbok (det vill säga allt utom meningsarkivet). Alla delar går även att köpa seperat.

Satsdelskort

Satsdelskorten för whiteboard är grunden i Se meningen. Med sina olika färger ger korten eleverna kontinuitet från kurs B till kurs D. Laminerade med magnet på baksidan. Kan enkelt flyttas runt på tavlan för att åskådliggöra satsdelars förflyttning. Kan även tydligt visa skillnader mellan modersmålet och svenskan, till exempel verbets placering i somaliskan jämfört med svenskan.


De satsdelskort som finns är: subjekt, verb 1 och verb 2, satsadverbial, plats/tid, extra (predikatsfyllnad, sättsadverbial och objekt), frågeord, bindeord (konjunktioner) och bisatsinledare (subjunktioner).

Satsdelsormar

Satsdelsormarna är remsor med satsdelskort - en remsa för varje meningstyp, eller funktion som finns i svenska språket. Alla satsdelar som kan förekomma finns med. De är laminerade och har magnetisk upphängning. De är smidiga att flytta runt och användbara i allt arbete med svenska språket.

 

De satsdelsormar som finns är:

 • Huvudsats med rak ordföljd
 • Huvudsats med omvänd ordföljd
 • Bisats med bisatsinledare
 • Fråga med frågeord först
 • Fråga med verb först
 • Uppmaning

Planscher

Planscherna är ett levande undervisningsmaterial. Läraren kan hela tiden kan hänvisa till dem, och eleverna få stöd av dem. Det finns fyra olika planscher, alla i A3-format. De är laminerade och har magnetisk upphängning. De kan enkelt flyttas för att användas vid rätta tillfällen.


De planscher som finns är:

 • Satsadverbial
 • Hjälpverb
 • Bindeord mellan huvudsatser
 • Bisatsinledare

Lärarhandledning / reviderad

I lärarhandledningen till Se meningen finns hela förståelsen för arbetssättet och arbetet med materialet.


Förklaringar och arbetstips till alla de olika meningstyperna är skrivna på ett konkret och lättfattligt sätt, för att vara tillgängligt för alla - även för dem utan djupare kunskap i funktionsgrammatik eller i grammatik över huvud taget.


Ett urval från bokens 22 kapitel:

 • Funktionsgrammatik
 • Hur är ”Se meningen” uppbyggt?
 • När ska kursdeltagarna klara av de olika meningstyperna?
 • Hur använder man satsdelskorten på tavlan?
 • Grammatik – ett redskap, inte ett mål
 • Kommentarer till de olika elevböckerna.

Elevbok (reviderad 2019, uppdelad i fyra böcker. Försäljning startar augusti 2019.)


Elevböckerna innehåller all grammatik som behövs för att få ett fungerande vardagsspråk. Allt presenteras med ett enkelt språk och med färgerna som stöd.


 • Elevbok 1 passar sfi kurs B. Innehåller grundläggande meningsbyggnad med subjekt först i meningen.
 • Elevbok 2 passar sfi kurs B. Innehåller grundläggande meningsbyggnad för övriga huvudsatser; frågor, uppmaningar och en första presentation av meningar med plats- och tidsadverbial först. Här finns även träning med olika personliga pronomen.
 • Elevbok 3 passar sfi kurs C. Innehåller repetition av de grundläggande meningarna, samt träning med olika bindeord och bisatser. 
 • Elevbok 4 passar sfi kurs D. Innehåller många olika sorters bisatser, partikelverb, kortsvar och olika ord på plats 1 i meningar. 


Bläddra i de nyreviderade upplagorna av elevboken

Meningsarkivet

I meningsarkivet finns träningsmaterial i alla svårighetsgrader och med alla meningstyper från kurs B till D.


Det finns 10 olika mappar med vardera 8 arbetspåsar (en klassuppsättning). Varje påse innehåller i sin tur 3 meningar i samma svårighetsgrad, samt små satsdelskort. Meningarna är delade i sina satsdelar. Klassens arbetsgrupper lägger satsdelarna i rätt följd, och diskuterar alternativa möjligheter och betydelser. Därefter använder gruppen de små satsdelskorten för att markera respektive satsdel. Allt sker under diskussion och samtal mellan eleverna själva och med läraren.


När allt har lagts tillbaka i påsen är det klart för nästa klass att använda.


I meningsarkivet finns:

 • 10 boxmappar
 • 80 arbetspåsar fördelade i boxmapparna
 • 240 meningar i olika färger, delade i satsdelar
 • 1 låda i tyg till förvaring

Meningsfullt Förlag

info@meningsfullt.com

Copyright @ All Rights Reserved