Se meningen

Se meningen - ett färgstarkt läromedel

Ord bygger meningar och meningar bygger språk. Det blir inget riktigt språk förrän du har meningarna. Se meningen är ett nytt arbetsmaterial för sfi, kurs B till D och för sva, där meningsbyggnad tränas med hjälp av färger. Det är utgivet i samarbete med Hyllie Park Folkhögskola i Malmö.

 

Med ett visuellt och konkret arbetssätt bjuder Se meningen in på en färgstark resa som ger eleverna chans att förstå meningsbyggnad och det svenska språket på riktigt. Eleverna får träna på de sex olika grundmeningar som finns i svenskan. Med färgerna skapas en inre färgkarta och ett mönster att följa.

 

Se meningen vänder sig till alla ungdomar och vuxna som håller på att lära sig svenska. Det kan användas för alla studievägar inom sfi, och för sva på grundskola och gymnasium. Extra viktigt är arbetsmaterialet för elever med kort eller ingen tidigare skolgång.

 

Se meningen är ett heltäckande arbetssätt till klassrummet som kan användas löpande genom hela utbildningen. Det är lika användbart i muntligt som skriftligt arbete.

 

Materialet kan med fördel användas som kompletterings- och stödmaterial till andra läromedel.


Se meningen består av följande:

 

  • 33 satsdelskort för whiteboard
  • 6 satsdelsormar
  • 4 affischer i A3 
  • lärarhandledning
  • 4 elevböcker med meningsbyggnad och annan grammatik
  • meningsarkiv med 240 meningar
  • Kom ihåg-blad i A5-format
  • Övningsblad, laminerade  


Läs mer om de olika delarna här -->


Så här arbetar du i klassrummet

 

Arbetssättet är enkelt och de olika delarna används vid olika tillfällen. Ha satsdelskort, affischer och satsdelsormar hängandes på eller vid tavlan. De används flera gånger varje dag vid många olika tillfällen.

 

Börja med att använda satsdelskorten på tavlan. Arbeta med meningar som eleverna föreslår, och sätt satsdelskorten under. Variera gärna meningen (ex. flytta tid och plats, ändra tempus, ändra till en fråga).


Vid tal- och skrivövningar används satsdelsormarna för enskild hjälp på tavlan eller vid borden.


Om det är en grammatiklektion; arbeta med meningsbyggnad och annan grammatik i övningsböckerna. Färgkodningen hjälper eleverna att få ökad säkerhet, vare sig de har skolbakgrund i sitt hemland eller ej. 


Affischerna används för att enkelt kunna påminna och visa eleverna.


Meningsarkivet är perfekt att använda för att höja lusten till arbetet. Här arbetar eleverna i grupp med att lägga ihop meningar som är uppdelade i satsdelar. De kan jämföra med satsdelsormarna och diskutera variationer och förflyttningar av satsdelar.


Tio tips för att komma igång med Se meningen --->

Meningsfullt Förlag

info@meningsfullt.com

Copyright @ All Rights Reserved