Ljudfiler till elevböcker

Digitalt stöd på svenska och på olika modersmål (kommer snart)


Här finns ett stöd för eleverna. Varje sida i elevböckerna finns inläst tillsammans med enkla kommentarer, som en egen privat lektion. Kopiera länkadressen och låt eleverna lyssna hemma. Om någon elev har missat en genomgång eller behöver repetera, kan de göra det i lugn och ro. 


Här kommer också läsning, presentation och förklaringar av grammatiken i de olika elevböckerna att finnas på några olika modersmål. 

Elevbok 1

 Ljudfiler till den här boken kommer att finnas tillgänglig på arabiska, somaliska, dari, persiska och ev några språk till. 

Eleverna får förklaringar på sitt eget modersmål, och inlärningen blir fördjupad och går snabbare.

Elevbok 2

Ljudfiler till den här boken kommer också att finnas tillgängliga på arabiska, somaliska, dari, persiska och ev några språk till. 

Eleverna får förklaringar på sitt eget modersmål, och inlärningen blir fördjupad och går snabbare.

Elevbok 3

Ljudfiler till den här boken kommer att finnas tillgängliga på svenska och några andra språk.

Elevbok 4

Ljudfiler till den här boken kommer att finnas tillgängliga på svenska och några andra språk.

Meningsfullt Förlag

info@meningsfullt.com

Copyright @ All Rights Reserved