Nyheter
yt miniikon planscher
yt miniikon 2
yt miniikon satsdelsormar
yt miniikon elevboken
yt miniikon meningsarkivet
yt miniikon

Nyreviderad elevbok sommaren 2019


Se meningen är ett nytt pedagogiskt läromedel för sfi och sva där meningsbyggnad tränas med färger. Nu är elevboken reviderad, utökad och delad i fyra delar. Snart finns också en ny lärarhandledning, kopplad till de nya elevböckerna.


Bläddra i de nyreviderade elevböckerna -->

Se meningen ges ut i samarbete med

Hyllie Park Folkhögskola.

Meningsfullt Förlag

info@meningsfullt.com

Copyright @ All Rights Reserved